สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายประชาธิปไตยฮ่องกง

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนฮ่องกงตามคำเรียกร้องของผู้ประท้วงในฮ่องกงที่ต้องการให้มีการปกป้องสิทธิพลเมือง ขณะที่จีนอกมาแสดงความไม่พอใจ

ทั้งนี้ หากร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และมีผลบังคับใช้เป็นกฏหมาย กฎหมายดังกล่าวก็จะตัดสถานภาพพิเศษทางการค้าที่สหรัฐให้กับฮ่องกง และให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประเมินเป็นรายปีว่า ควรให้สิทธิพิเศษดังกล่าวแก่ฮ่องกงหรือไม่ โดยจะประเมินจากการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและกฎหมายของทางการฮ่องกง ทั้งยังให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐ ในการระบุตัวและดำเนินมาตรการคว่ำบาตรกับผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงด้วย

ด้านจีนได้แสดงความไม่พอใจอย่างมาก โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกงในขณะนี้ ไม่ใช่การละเมิดสิทธิมนุษยชน หากแต่เป็นการยุติความรุนแรง และคืนความสงบเรียบร้อยให้กลับมาโดยเร็ว พร้อมเตือนให้สหรัฐยุติการแทรกแซงกิจการภายในของจีน หาไม่แล้วจีนจะดำเนินมาตรการที่แข็งกร้าว เพื่อเป็นตอบโต้กฎหมายดังกล่าวของสหรัฐ